Thairath Money: หาเหตุผล กองทรัสต์ไทย ราคาต่ำกว่า NAV หรือดอกเบี้ยพลิกกลับ จะเป็น “โอกาส”
Thairath Money: หาเหตุผล กองทรัสต์ไทย ราคาต่ำกว่า NAV หรือดอกเบี้ยพลิกกลับ จะเป็น “โอกาส”
อ่านเพิ่มเติม
Talk ลงทุนแมน: เช็กความพร้อมก่อนลงทุน เข้าใจการลงทุนใน REIT ดีพอหรือยัง?
Talk ลงทุนแมน: เช็กความพร้อมก่อนลงทุน เข้าใจการลงทุนใน REIT ดีพอหรือยัง?
อ่านเพิ่มเติม
PROSPECT กองรีทอุตสาหกรรม ต้องมีติดพอร์ต เติบโตดีไม่มีแผ่ว
PROSPECT กองรีทอุตสาหกรรม ต้องมีติดพอร์ต เติบโตดีไม่มีแผ่ว
อ่านเพิ่มเติม
PROSPECT พาส่องโอกาสเศรษฐกิจไทย & การลงทุนใน REIT ยุคเศรษฐกิจผันผวน
PROSPECT พาส่องโอกาสเศรษฐกิจไทย & การลงทุนใน REIT ยุคเศรษฐกิจผันผวน
อ่านเพิ่มเติม
Resilient Investment แนวคิดเบื้องหลังที่ทำให้ PROSPECT REIT เติบโตอย่างแข็งแกร่งฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวน รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน [ADVERTORIAL]
Resilient Investment แนวคิดเบื้องหลังที่ทำให้ PROSPECT REIT เติบโตอย่างแข็งแกร่งฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวน รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน [ADVERTORIAL]
อ่านเพิ่มเติม
สรุปภาพรวมของ PROSPECT REIT และแนวโน้มการเติบโตของปี 2566
สรุปภาพรวมของ PROSPECT REIT และแนวโน้มการเติบโตของปี 2566
อ่านเพิ่มเติม