PROSPECT กองรีทอุตสาหกรรม ต้องมีติดพอร์ต เติบโตดีไม่มีแผ่ว
PROSPECT กองรีทอุตสาหกรรม ต้องมีติดพอร์ต เติบโตดีไม่มีแผ่ว
อ่านเพิ่มเติม
PROSPECT พาส่องโอกาสเศรษฐกิจไทย & การลงทุนใน REIT ยุคเศรษฐกิจผันผวน
PROSPECT พาส่องโอกาสเศรษฐกิจไทย & การลงทุนใน REIT ยุคเศรษฐกิจผันผวน
อ่านเพิ่มเติม
Resilient Investment แนวคิดเบื้องหลังที่ทำให้ PROSPECT REIT เติบโตอย่างแข็งแกร่งฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวน รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน [ADVERTORIAL]
Resilient Investment แนวคิดเบื้องหลังที่ทำให้ PROSPECT REIT เติบโตอย่างแข็งแกร่งฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวน รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน [ADVERTORIAL]
อ่านเพิ่มเติม
สรุปภาพรวมของ PROSPECT REIT และแนวโน้มการเติบโตของปี 2566
สรุปภาพรวมของ PROSPECT REIT และแนวโน้มการเติบโตของปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
รู้จัก PROSPECT REIT กองทรัสต์อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงาน เติบโตบนทำเลที่มีศักยภาพสูง พิสูจน์ด้วยอัตราเช่า 94% พร้อมลงทุนทรัพย์สินใหม่
รู้จัก PROSPECT REIT กองทรัสต์อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงาน เติบโตบนทำเลที่มีศักยภาพสูง พิสูจน์ด้วยอัตราเช่า 94% พร้อมลงทุนทรัพย์สินใหม่
อ่านเพิ่มเติม
PROSPECT REIT กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรม แข็งแกร่งบนพื้นที่ศักยภาพ จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 8% คว้าโอกาสเติบโตแบบมั่นคงไปด้วยกันกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
PROSPECT REIT กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรม แข็งแกร่งบนพื้นที่ศักยภาพ จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 8% คว้าโอกาสเติบโตแบบมั่นคงไปด้วยกันกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม