สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 ระยะเวลาสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2593
ที่ดิน
37,181
ตารางเมตร
23-0-95.3 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
20,996
ตารางเมตร
ประกอบด้วยอาคารจำนวน
7
หลัง
แบ่งออกเป็น
12
ยูนิต

โดยทั้งหมดเป็นพื้นที่ในเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และตั้งอยู่ในเขตผังเมืองสีม่วง จึงสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเป็นได้ทั้งคลังสินค้าและโรงงานประกอบอุตสาหกรรม

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ 2 เส้นทางได้แก่ 1) ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และ 2) ถนนบางนา-ตราด กม. 23

ทำให้โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล

นอกจากนี้ โครงการยังได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 (BANGKOK FREE TRADE ZONE 2)
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.bangkokfreetradezone.com

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/bangkokfreetradezone

อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงเกรด A พร้อมให้บริการ ONE-STOP SERVICE

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2

ประกอบด้วยอาคารจำนวน 7 หลัง แบ่งออกเป็น 12 ยูนิต โดยทั้งหมดเป็นพื้นที่ในเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) มีรายละเอียดดังนี้

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป*

ตารางเมตร
หลัง

*อาคารคลังสินค้าสามารถใช้ประโยชน์เป็นได้ทั้งคลังสินค้าและโรงงาน ตามความต้องการของผู้เช่ารายย่อย

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

ตารางเมตร
หลัง

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

ตารางเมตร
หลัง

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อรองรับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย
การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
การให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง
การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
การรักษาความปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด
ระบบระบายน้ำฝน