ข้อมูลสินทรัพย์ที่ลงทุน

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (BANGKOK FREE TRADE ZONE 1)

ลักษณะการลงทุน:
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone 1) (BFTZ 1)
ลักษณะทรัพย์สิน:
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ในเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วย อาคารจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต
มีพื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
มีที่ดิน
ตารางเมตร

โครงการ X44 Bangna KM.18

ลักษณะการลงทุน:
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงาน
ลักษณะทรัพย์สิน:
อาคารโรงงานและสำนักงาน แบบ Built-to-suit 1 หลัง
มีพื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
มีที่ดิน
ตารางเมตร

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 (BANGKOK FREE TRADE ZONE 2)

ลักษณะการลงทุน:
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 (Bangkok Free Trade Zone 2) (BFTZ 2)
ลักษณะทรัพย์สิน:
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ประกอบด้วยอาคารจำนวน 7 หลัง แบ่งออกเป็น 12 ยูนิต โดยทั้งหมดเป็นพื้นที่ในเขตประกอบการทั่วไป (General Zone)
มีพื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
มีที่ดิน
ตารางเมตร

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 (BANGKOK FREE TRADE ZONE 3)

ลักษณะการลงทุน:
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 (Bangkok Free Trade Zone 3) (BFTZ 3)
ลักษณะทรัพย์สิน:
อาคารคลังสินค้าให้เช่า ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้า จำนวน 6 หลัง แบ่งออกเป็น 23 ยูนิต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ทั้งหมด
มีพื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
มีที่ดิน
ตารางเมตร

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ