เสนอขายทรัพย์สิน

รับพิจารณาการเสนอขาย / ให้เช่าระยะยาวอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่มีผู้เช่าอยู่แล้ว ในทำเลดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 01
เสนอข้อมูลทรัพย์สิน

ส่งเอกสารสำหรับการพิจารณามายังผู้จัดการกองทรัสต์

โดยข้อมูลที่ควรมี

  • รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน
  • ข้อมูลการปล่อยเช่า เช่น อัตราการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อมูลผู้เช่า
  • ราคาที่เสนอขาย
ขั้นตอนที่ 02
พิจารณาทรัพย์สิน

เมื่อตรวจสอบแล้วทรัพย์สินสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดต่อกลับผู้เสนอขาย

ขั้นตอนที่ 03
นัดหมายเข้าสำรวจสถานที่จริง

เข้าสำรวจสถานที่จริง รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 04
ประเมินราคา

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ประเมินราคาหรือจ้างบริษัทประเมินราคา

ขั้นตอนที่ 05
ทำข้อตกลงการซื้อ-ขาย

ทำข้อตกลงการซื้อ-ขาย สรุปรายละเอียดการซื้อขายและขั้นตอนการลงทุนของกองทรัสต์

ข้อมูลผู้เสนอขาย

*คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับบริษัท

เอกสารแนบข้อมูลที่เสนอขาย

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น

หรือสามารถแนบลิงค์เพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์ในช่องข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หรือสามารถส่งข้อมูลมาที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด อีเมล: info@prospectrm.com