กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3
ที่ดิน
86,364
ตารางเมตร
53-3-91.2 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
49,133
ตารางเมตร
ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้า จำนวน
6
หลัง
แบ่งออกเป็น
23
ยูนิต

โดยทั้งหมดเป็นพื้นที่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) และตั้งอยู่ในเขตผังเมืองสีม่วง จึงสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเป็นได้ทั้งคลังสินค้าและโรงงานประกอบอุตสาหกรรม

เขตปลอดอากร (FREE ZONE)

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) จากกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

โดยผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 19 สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ 2 เส้นทางได้แก่ 1) ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และ 2) ถนนบางนา-ตราด กม. 23

ทำให้โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีความได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เช่นเดียวกับโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 (BANGKOK FREE TRADE ZONE 3)
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.bangkokfreetradezone.com

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/bangkokfreetradezone

อาคารคลังสินค้าให้เช่าคุณภาพสูงเกรด A พร้อมให้บริการ ONE-STOP SERVICE

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3

อาคารคลังสินค้า*

ตารางเมตร
หลัง

*อาคารคลังสินค้าสามารถใช้ประโยชน์เป็นได้ทั้งคลังสินค้าและโรงงาน ตามความต้องการของผู้เช่ารายย่อย

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อรองรับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย
การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
การให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง
การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
การดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร บริการตลอด 24 ชั่วโมง
บริการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
การรักษาความปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด
ระบบระบายน้ำฝน