กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2566

14.15 - 15.00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2566

11.15 - 12.00 น.

เอกสารย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2566

13.15 - 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

14.00 - 16.00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการประจำปี 2565

13.15 - 14.00 น.

งานแถลงข่าวออนไลน์ "PROSPECT REIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1"

10.30 - 12.00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน : ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2565

13.15 - 14.00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน : ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565

14.15 - 15.00 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

14.00 - 17.00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน : ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565

14.15 - 15.00 น.