เอกสารย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564
การเผยแพร่รายงานข้อมูลของ PROSPECT REIT แทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการประจำปี 2563
PROSPECT REIT เริ่มซื้อขายวันแรก