ทำไมต้องลงทุนกับ PROSPECT?

ลักษณะการลงทุน
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)
ลักษณะธุรกิจ
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการ อุตสาหกรรม(“เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)”) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วย
อาคารจำนวน
หลัง
แบ่งออกเป็น
ยูนิต

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

โครงการ BFTZ ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม. 23 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก (ทางด่วน สายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์)

ทางอากาศ (สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง) และทางทะเล (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง) นอกจากนี้ โครงการยังได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถติดต่อธุรกิจรวมถึงขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น

สนามบินสุวรรณภูมิ
กม. (20 นาที)
ท่าเรือกรุงเทพ
กม. (30 นาที)
สนามบินดอนเมือง
กม. (60 นาที)
ท่าเรือแหลมฉบัง
กม. (60 นาที)
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BANGKOK FREE TRADE ZONE)
1040/1 หมู่ที่ 15 บางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ 10570, ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.bangkokfreetradezone.com

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/bangkokfreetradezone

สิทธิประโยชน์ให้กับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

โครงการ BFTZ ได้รับอนุมัติให้เป็นเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร

โดยผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT ลงทุนครั้งแรกบางส่วน ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวม 134,417.0 หรือประมาณ 61% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดที่ PROSPECT REITเข้าลงทุน โดยแบ่งเป็น

พื้นที่อาคารคลังสินค้า
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารโรงงาน
ตารางเมตร

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อรองรับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย
การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
การให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง
การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
การดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร บริการตลอด 24 ชั่วโมง
บริการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
การรักษาความปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด
ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารคลังสินค้าและโรงงานมีความหลากหลายและคุณภาพสูง

โครงการ BFTZ พัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและความเหมาะสมในการใช้งาน มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไป การกระจายประเภทของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนนั้นจะช่วยลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิงธุรกิจโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยภายในโครงการมีอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานหลากหลายประเภท ดังนี้

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้น (Raised-Floor Warehouse)
  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบไม่ยกพื้น (Flat-Slab Warehouse)

อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Stand-Alone Factory)

อาคารโรงงานสำเร็จรูป แบบ Stand Alone เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประสิทธิผลด้านการผลิตที่สูงขึ้น

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory)

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

อาคาร Built-to-Suit

ออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกมีคุณภาพสูง

โครงการ BFTZ พัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและความเหมาะสมในการใช้งาน พื้นอาคารรับน้ำหนักได้ประมาณ 3.0 ตัน/ตร.ม.

บางอาคารมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติมดัดแปลงตามความต้องการของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างอาคาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีขนาดธุรกิจที่แตกต่างกันไป

อีกทั้งมีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทำแผนการบำรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (Major Maintenance) ทุกๆ 3-6 ปี เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสที่ผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยจะประสบปัญหาในการใช้งานให้น้อยที่สุด

ผู้เช่าตามประเภทธุรกิจ
ผู้เช่าตามสัญชาติผู้เช่า

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โครงการ BFTZ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและบริหารอสังหาริมทรัพย์อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
ประสบการณ์มากกว่า
ปี

เป็นผู้พัฒนาและดำเนินการโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร REIT และกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตี (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทำให้เข้าใจภาพรวมของ REIT เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานในอดีตที่ดี

ทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุนครั้งแรก มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่ดี โดย 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีอัตราเช่าพื้นที่ 91.3% 92.4% 95.7% และ98.2% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดตามลำดับ มี EBIDA Margin หรือกำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 EBIDA Margin 84.4% 82.8% 82.7% และ 81.8% ตามลำดับ