ชื่อย่อหุ้น : PROSPECT
9.80 THB
0.05 (0.51 %)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
138,700.00
วันก่อนหน้า
9.75
ราคาเปิด
9.75
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,359,230.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.75 - 9.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.05 - 9.80