กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2566

11.15 - 12.00 น.

เอกสารย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน : ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565

14.15 - 15.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

14.00 - 17.00 น.

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2564

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564

การเผยแพร่รายงานข้อมูลของ PROSPECT REIT แทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการประจำปี 2563

PROSPECT REIT เริ่มซื้อขายวันแรก