PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day  ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทาง Online Streaming
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทาง Online Streaming
อ่านเพิ่มเติม
จับตา ‘PROSPECT’ REIT ที่มีทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์รับกระแสเปิดประเทศ
จับตา ‘PROSPECT’ REIT ที่มีทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์รับกระแสเปิดประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2564  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง Online Streaming
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง Online Streaming
อ่านเพิ่มเติม
เจาะลึกความสำเร็จ “PROSPECT REIT” REIT ที่ยืนหยัดและเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19
เจาะลึกความสำเร็จ “PROSPECT REIT” REIT ที่ยืนหยัดและเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
PROSPECT ลุยซื้อทรัพย์เข้ากอง ตั้งเป้า 3 ปีแตะหมื่นล้าน
PROSPECT ลุยซื้อทรัพย์เข้ากอง ตั้งเป้า 3 ปีแตะหมื่นล้าน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2564
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม