ขอแจ้งยกเลิกงาน Opportunity Day ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565  ผู้ถือหน่วย และนักลงทุนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด Performance Report ได้ที่เว็บไซต์ของ PROSPECT REIT
ขอแจ้งยกเลิกงาน Opportunity Day ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ถือหน่วย และนักลงทุนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด Performance Report ได้ที่เว็บไซต์ของ PROSPECT REIT
Read More
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day  ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทาง Online Streaming
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทาง Online Streaming
Read More
จับตา ‘PROSPECT’ REIT ที่มีทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์รับกระแสเปิดประเทศ
จับตา ‘PROSPECT’ REIT ที่มีทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์รับกระแสเปิดประเทศ
Read More
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2564  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง Online Streaming
PROSPECT REIT: ขอเชิญผู้ถือหน่วยและนักลงทุน เข้าร่วมงาน Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3/2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง Online Streaming
Read More
เจาะลึกความสำเร็จ “PROSPECT REIT” REIT ที่ยืนหยัดและเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19
เจาะลึกความสำเร็จ “PROSPECT REIT” REIT ที่ยืนหยัดและเติบโตได้แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19
Read More
PROSPECT ลุยซื้อทรัพย์เข้ากอง ตั้งเป้า 3 ปีแตะหมื่นล้าน
PROSPECT ลุยซื้อทรัพย์เข้ากอง ตั้งเป้า 3 ปีแตะหมื่นล้าน
Read More