PROSPECT พาส่องโอกาสเศรษฐกิจไทย & การลงทุนใน REIT ยุคเศรษฐกิจผันผวน
PROSPECT พาส่องโอกาสเศรษฐกิจไทย & การลงทุนใน REIT ยุคเศรษฐกิจผันผวน
Read More
Resilient Investment แนวคิดเบื้องหลังที่ทำให้ PROSPECT REIT เติบโตอย่างแข็งแกร่งฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวน รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน [ADVERTORIAL]
Resilient Investment แนวคิดเบื้องหลังที่ทำให้ PROSPECT REIT เติบโตอย่างแข็งแกร่งฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวน รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน [ADVERTORIAL]
Read More
PROSPECT REIT Recap and Outlook for 2023
PROSPECT REIT Recap and Outlook for 2023
Read More
รู้จัก PROSPECT REIT กองทรัสต์อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงาน เติบโตบนทำเลที่มีศักยภาพสูง พิสูจน์ด้วยอัตราเช่า 94% พร้อมลงทุนทรัพย์สินใหม่
รู้จัก PROSPECT REIT กองทรัสต์อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงาน เติบโตบนทำเลที่มีศักยภาพสูง พิสูจน์ด้วยอัตราเช่า 94% พร้อมลงทุนทรัพย์สินใหม่
Read More
PROSPECT REIT กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรม แข็งแกร่งบนพื้นที่ศักยภาพ จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 8% คว้าโอกาสเติบโตแบบมั่นคงไปด้วยกันกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
PROSPECT REIT กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรม แข็งแกร่งบนพื้นที่ศักยภาพ จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 8% คว้าโอกาสเติบโตแบบมั่นคงไปด้วยกันกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
Read More
PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส
PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส
Read More