PROSPECT REIT เคาะจ่ายปันผลตามเป้า 0.2265 บาทต่อหน่วย โชว์อัตราเช่าเด่น 94.4% พร้อมนับ 1 Filing รุกลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพต่อเนื่อง
PROSPECT REIT เคาะจ่ายปันผลตามเป้า 0.2265 บาทต่อหน่วย โชว์อัตราเช่าเด่น 94.4% พร้อมนับ 1 Filing รุกลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพต่อเนื่อง
Read More
PROSPECT REIT เผยผลงานไตรมาส 2/2565 โตโดดเด่น  ผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญา 100% เตรียมจ่ายปันผล 0.2285 บาท
PROSPECT REIT เผยผลงานไตรมาส 2/2565 โตโดดเด่น ผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญา 100% เตรียมจ่ายปันผล 0.2285 บาท
Read More
ผู้ถือหน่วย PROSPECT REIT ไฟเขียว การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2  มูลค่าไม่เกิน 1,800 ล้านบาท ลุยลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูง
ผู้ถือหน่วย PROSPECT REIT ไฟเขียว การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,800 ล้านบาท ลุยลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูง
Read More
PROSPECT REIT โชว์ฟอร์มแกร่งรายได้โต อัตราการเช่าไตรมาสแรก 93.4% ชี้ธุรกิจอาหาร โลจิสติกส์ ยังโตต่อ
PROSPECT REIT โชว์ฟอร์มแกร่งรายได้โต อัตราการเช่าไตรมาสแรก 93.4% ชี้ธุรกิจอาหาร โลจิสติกส์ ยังโตต่อ
Read More
PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
Read More
PROSPECT REIT ประเดิมดีลต้นปี ซื้อทรัพย์คุณภาพสูงนอกกลุ่มเสริมความมั่นคงระยะยาว  ส่งสัญญาณดีจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทั้งปีที่ผ่านมาสูง 11% ตามเป้า
PROSPECT REIT ประเดิมดีลต้นปี ซื้อทรัพย์คุณภาพสูงนอกกลุ่มเสริมความมั่นคงระยะยาว ส่งสัญญาณดีจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทั้งปีที่ผ่านมาสูง 11% ตามเป้า
Read More