นักลงทุนตอบรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ PROSPECT อย่างคึกคัก

กองทรัสต์น้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน สำหรับทรัสต์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลหรือ PROSPECT ทำให้ ‘วิชญ ศิริรัตน์’ และ ‘อรอนงค์ ชัยธง’ ผู้บริหาร พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ หายเหนื่อยทันที หลังปิดการขายหน่วยทรัสต์ 245,000,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาทได้ตามเป้าหมายทั้งหมด เพราะนักลงทุนต่างเชื่อมั่นในทรัพย์สินคุณภาพที่เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ย่านบางนา-ตราด กม.23 ที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม และมีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ สิ้นไตรมาสแรกที่ผ่านมา 93.6% จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับเตรียมนำกองทรัสต์ฯ เข้าเทรดวันแรกในวันที่ 20 สิงหาคมนี้