โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ณ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ในเวลา 9.00-15.00 น. ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำรถบริจาคเลือดเคลื่อนที่มาให้บริการบริเวณ สำนักงานโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ Office)* เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต เนื่องจากขณะนี้โลหิตขาดแคลนอย่างหนัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้ประชาชนตื่นกลัวเรื่องความปลอดภัย การบริจาคโลหิตจึงลดลงไปเป็นอย่างมาก ส่งผลให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

โดยหลังจากปิดรับการบริจาค ทางสภากาชาดไทยได้สรุปยอดบริจาคโลหิต ได้ดังนี้

  • จำนวนผู้ลงทะเบียน 154 ราย
  • ผู้ที่สามารถบริจาคได้ 132 ราย
  • รวมจำนวนโลหิตที่สภากาชาดไทยได้รับ จำนวน 132 ยูนิต

สำหรับกำหนดการครั้งต่อไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ สภากาชาดไทยได้ให้คำแนะนำและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ดังนี้

  1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ก่อนบริจาคโลหิต อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะจะทำให้พลาสมาขาวขุ่น
  3. ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ในระหว่างรับประทานยารักษาโรค
  4. งดเครื่องดื่มแอลกออออล์ 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
  5. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  6. ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น ช่วยลดภาวะการเป็นลม

และสำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตในช่วงนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการออกมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต โดยมีแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือ เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดหลงเหลืออยู่ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต โดย สภากาชาดไทย

*โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ PROSPECT จะเข้าลงทุนครั้งแรก ได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากลูกค้า พนักงานและประชาชนที่มีจิตกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562

ภาพประกอบข่าว

วิดีโอประกอบข่าว