“บางกอกฟรีเทรดโซน” ร่วมกับ อบต.บางเสาธง ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.2563 นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ปลูกกล้า เพิ่มป่า” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมี นายเชิญชัย นิยมานุสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)) บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จำกัด และ อบต.บางเสาธง เข้าร่วมกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

นายเชิญชัย นิยมานุสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม ที่ทางโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับ อบต.บางเสาธง ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับทางชุมชน เป็นกิจกรรม CSR ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ที่ทำเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะพลาสติกที่ลอยมากับน้ำและมาติดอยู่ตามชายฝั่งทะเลในป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ที่วางไข่ของสัตว์น้ำ ส่วนการการปลูกป่า เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการมีบ้านเรือน ประชาชนและ โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น การช่วยกันปลูกป่าก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชนและจังหวัดสมุทรปราการ

โดยโครงการบางกอกฟรีโซน ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานสำเร็จรูป แบ่งเป็นพื้นที่ ‘เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)’ และ ‘เขตปลอดอากร (Free Zone)’ ตั้งอยู่ในเขต อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีความต้องการที่จะส่งเสริม ทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยได้รับความร่วมมือที่ดี กับ อบต.บางเสาธง ซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปดูแลโรงเรียน อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้าน นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม ปลูกกล้าเพิ่มป่า ปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งได้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่สถานตากอากาศบางปู เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมาก ทาง อบต.บางเสาธงได้สนับสนุนนำเจ้าหน้าที่ของทาง อบต.บางเสาธง มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ที่มา :

ข่าวนกกระจอก https://www.nokgrajoknews.com/

Burin Journey https://www.youtube.com/c/BurinJourney1