EN
PROSPECT ส่งความปรารถนาดีพร้อมคำอวยพรไปยังผู้เช่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2563
“บางกอกฟรีเทรดโซน” ร่วมกับ อบต.บางเสาธง ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
"กองทรัสต์ PROSPECT" หนึ่งในการลงทุน ผลตอบแทนดีท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน
ถามอีกกับอิก | โมเดลการเช่าจุดเด่น prospect รับกระแสย้ายฐานการผลิตต่างชาติ
“สร้างรายได้สม่ำเสมอ” จากทรัพย์สินคุณภาพ…ตอบโจทย์ ‘ยุคดอกเบี้ยต่ำ’!!!
REIT : ลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงาน กับ PROSPECT