ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone “BFTZ”) โครงการ BFTZ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนาตราด กม. 23 ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์มีการคมนาคมที่สะดวกอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งเขตประกอบการทั่วไป (General Zone)และเขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งเหมาะกับลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป

มีรูปแบบของอาคารให้เช่าที่หลากหลาย มีการให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับขอใบอนุญาตต่างๆ

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สำนักงานศุลกากร
เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
การรักษาความปลอดภัย
ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อรองรับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)

มีที่ดิน

--
ไร่
ตารางเมตร
เขตปลอดอากร
-- ไร่
204,255.0 ตารางเมตร
เขตประกอบการทั่วไป
-- ไร่
138,900.3 ตารางเมตร

มีพื้นที่อาคารให้เช่า

ตารางเมตร
เขตปลอดอากร
ตารางเมตร
เขตประกอบการทั่วไป
ตารางเมตร
ประกอบด้วยอาคารจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต ประเภทอาคารคลังสินค้า 121,227.00 ตารางเมตร (55%) อาคารโรงงาน 97,889.00 ตารางเมตร (45%) รายละเอียดดังนี้

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

121,227.0
ตร.ม.
อาคารจำนวน
...
21
หลัง
แบ่งออกเป็น
...
102
ยูนิต

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้น (Raised-Floor Warehouse) มีลักษณะเป็นอาคารคลังสินค้าชั้นเดียว มีขนาดประมาณ 1,000.0 ถึง 9,000.0 ตารางเมตร
  2. อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบไม่ยกพื้น (Flat-Slab Warehouse) มีลักษณะเป็นอาคารคลังสินค้าชั้นเดียว มีขนาดประมาณ 500.0 ถึง 6,000.0 ตารางเมตร

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

45,748.0
ตร.ม.
อาคารจำนวน
...
30
หลัง
แบ่งออกเป็น
...
30
ยูนิต

อาคารโรงงานชั้นเดียว มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า มีขนาดประมาณ 900.0 ถึง 3,000.0 ตารางเมตร

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

36,950.0
ตร.ม.
อาคารจำนวน
...
10
หลัง
แบ่งออกเป็น
...
51
ยูนิต

อาคารโรงงานชั้นเดียว บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นพื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า มีขนาดประมาณ 500.0 ถึง 6,000.0 ตารางเมตร

อาคาร Built-to-Suit

อาคาร Built-to-Suit

15,191.0
ตร.ม.
อาคารจำนวน
...
2
หลัง
แบ่งออกเป็น
...
2
ยูนิต

อาคาร Built-to-Suit ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยตอบสนองเชิงลึกและข้อจำกัดในด้านโครงสร้างของอาคาร

วิดีโอแนะนำทรัพย์สินที่ลงทุน

* กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)