EN
ชื่อย่อหุ้น : PROSPECT
8.50 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
201,700
วันก่อนหน้า
8.50
ราคาเปิด
8.50
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,700,580
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.50 - 8.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.00 - 8.05