EN
ชื่อย่อหุ้น : PROSPECT
9.00 THB
-0.10 (-1.10%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
87,000
วันก่อนหน้า
9.10
ราคาเปิด
9.10
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
785,450
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.25 - 9.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.00 - 9.00