EN
ชื่อย่อหุ้น : PROSPECT
9.30 THB
+0.05 (0.54%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
90,900
วันก่อนหน้า
9.25
ราคาเปิด
9.30
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
845,440
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.35 - 9.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.00 - 8.05