เสนอขายทรัพย์สิน

รับพิจารณาการเสนอขาย / ให้เช่าระยะยาวอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่มีผู้เช่าอยู่แล้ว ในทำเลดังต่อไปนี้

ทำเล

1
พื้นที่โดยรอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขั้นตอนในการดำเนินการ

1

เสนอข้อมูลทรัพย์สิน

ส่งเอกสารสำหรับการพิจารณามายังผู้จัดการกองทรัสต์

โดยข้อมูลที่ควรมี

  • รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน
  • ข้อมูลการปล่อยเช่า เช่น อัตราการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อมูลผู้เช่า
  • ราคาที่เสนอขาย

2

พิจารณาทรัพย์สิน

เมื่อตรวจสอบแล้วทรัพย์สินสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดต่อกลับผู้เสนอขาย


3

นัดหมายเข้าสำรวจสถานที่จริง

เข้าสำรวจสถานที่จริง รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดตามกฎหมาย


4

ประเมินราคา

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ประเมินราคาหรือจ้างบริษัทประเมินราคา


5

ทำข้อตกลงการซื้อ-ขาย

ทำข้อตกลงการซื้อ-ขาย สรุปรายละเอียดการซื้อขายและขั้นตอนการลงทุนของกองทรัสต์

ข้อมูลผู้เสนอขาย

เอกสารแนบข้อมูลที่เสนอขาย

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น
หมายเหตุ: หรือสามารถส่งข้อมูลมาที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด อีเมล info@prospectrm.com